2018-2019

Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. İlkokul öğrencileri Eko okul sloganlarının önemini anlatan farklı tohum türlerini panolarında sergilemişlerdir.

 

 

 

 


 


 


 

1A ve 1B sınıfları Mart ayı Eko okul çalışmalarında önceki aylarda yaptıkları doğal kompostları kullanarak bitki dikim çalışmalarını tamamladılar. Öğrenciler bitki dikimi çalışmasıyla farklı çiçek türlerini ve bunların dikilme şeklini öğrendiler.




 

 

'Ortak Kullanım Alanlarının Temiz Tutulması' konulu sabah konuşmasında, biyoçeşitliliğin korunması, çevremizdeki canlıların yaşam alanlarının temiz bırakılması, zarar verilmememesi ilkokul sınıf öğretmeni Ayten Aydoğan tarafından anlatıldı.




 

İlkokul öğrencileri Şubat ayı Eko okul etkinliklerinde 'Kim Daha Hızlı Tahmin Et?' etkinliğiyle hayvan türlerinin ve yaşadıkları yerlerin hızlarına olan etkilerini eğlenerek öğrendiler.




 

Beden Eğitimi dersinde 7.sınıflara yönelik “Bitkilerin Sağlığımız için Önemi” konulu Eko okul etkinliği gerçekleştirildi.