Okulumuzdan Eko Haberler

 EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

 

ekookul

 

Eko-Okullar Projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci,

çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, 

hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. 

Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin

uygulanmasını da sağlar. Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Dünya çapında toplam 44 ülkede uygulanan Eko-Okullar Projesi’nin

(www.eco-schools.org) uluslararası koordinasyonunu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE, www.fee-international.org) yürütmektedir. Vakıf,

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının üyesi olarak bu projeyi 1995 yılında başlatmıştır.

Ülkemizde 33 ilde 510 faaliyet gösteren

271 ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

PROGRAMIN EKO-OKULLARA YARARLARI NELERDİR? 

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır, doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

ekookul2

EKO-OKULLAR PROGRAMI NASIL UYGULANIR?

1. AŞAMA : KAYIT OLMA

2. AŞAMA : PROJEYİ YÜRÜTME

3. AŞAMA : ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA

4. AŞAMA : ÖDÜL YENİLEME

 

“Biz de Özel Doğan Koleji olarak ilkokul-ortaokul ayrı ayrı olmak üzere hem

ulusal,hem de uluslar arası alanda saygınlığımızı artıracak;öğrencilerimize

somut anlamda gerçek bir çevre sorumluluğu ve bilinci kazandıracak olan bu

projede yer almış bulunmaktayız.Amacımız daha güzel bir çevrede yaşamak

ise,daha sorumlu ve bilinçli gençler yetiştireceğiz.Bu yıl ve önümüzdeki yıl

konumuz olan”Çöp Atık-Geri Dönüşüm”konusunda öğrencilerimiz,tüm zümre

öğretmenlerimiz,okul idaremiz,velilerimiz birlikte çalışacağız.Böylece gelecek

nesillerimizin çevre bilinci kazanması ve sahip olduğu bilgileri davranış haline

getirmesi konusunda duyarlı olan ve güzel şeyler yapmak isteyen bireyler

yetiştirmiş olacağız.”

 

Sosyal Bilgiler dersinde Konumuz  olan “Küresel Isınma” bağlamında 6.sınıf öğrencilerimiz ile araştırma yaparak sunumlar hazırladık. Bu seneki eko okul çalışmamız olan”Biyoçeşitlilik” projesi ile kazanımımızı bütünleştirip nesli tükenen hayvanlar ve biyoçeşitlilik ve ekosistemin önemini inceleyip arkadaşlarımızla paylaştık. Sosyal Bilgiler Zümresi 

“Enerji Tasarrufunun Bize Sağladığı Yararlar Nelerdir?” konulu sabah konuşmasında, biyoçeşitliliğin korunarak enerji dönüşümü ile ilgili Sosyal Bilgiler öğretmeni Özlem Sayman tarafından yapıldı.

 

 
 

GÖRSEL SANATLAR ORTAOKUL- EKO OKUL ARALIK AYI

 ENDEMİK BİTKİLERİN TUVAL ÜZERİNE ÇALIŞILMASI  SAFRAN, ANEMON,ÇAN ÇİÇEĞİ……DEVAMI SERGİMİZDE

 
 

GÖRSEL SANATLAR ORTAOKUL

EKO OKUL OCAK AYI ÇALIŞMALARI 

 
 

 

    

5,6,7. Sınıflardan zümre tarafından seçilen öğrenciler , Nesli Tükenmekte Olan Hayvanların ağzından  insanlığa imdat çağrısını bir mektup yazarak gerçekleştirdiler. Aynı zamanda aynı öğrencilerde almanca slogan oluşturdular.

 Seçilen öğrenci                                             Dillendireceği Hayvan

 5A Güneş Koçak                                           Orfoz Fish

5B Poyraz Ayakta                                         Blue Whale

5B Zeynep Kudun                                         Red Panda

6A Neva Aydoğdu                                         Polar Bear

6A Duru Üst                                                  Koala

6B Cansu Eva Akın                                       Kelaynak Birds

6B Ela Ural                                                   Winter Leopard

7A Candeniz Fırıncıoğlu                               Caretta- Carettas

7A Orkun Oral                                             Fireflies

7B İnci Gün                                                   Egyptian Ibis

7B Nur Işık Şahin                                          Hippopotamus

Yukarıda adı geçen öğrenciler, dillendireceği hayvan konusunda araştırma yapıp, ağızlarından bir imdat mektubu yazarak, 3 Ocak 2019 tarihinde hazırlanacak Eco-School Board’da fotoğraflarla sergilemeleri istendi.

Etkinlik adı geçen sınıfların Okuma-Yazma- Dinleme dersi öğretmenleri tarafından yürütüldü.

Bu öğrenciler hazırladıkları mektupları sınıflarında diğer öğrencilere de okudular.

En başarılı bulunan iki öğrenci mektubunu okul sabah töreninde okudu.
 

6-A ve 6-B sınıfları ile İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nin okul binası içinde yer alan Doğa Bilimleri Merkezine gittik. Orada öğrencilerimiz bu sene eko-okul konumuz olan biyo-çeşitlilik konusunda bilgilendiler. Yaklaşık 250m2 ‘lik alanda öğrencilerimiz yüzyılı aşkın süredir lisenin arşivinde toplanan tarihi hayvan tahnitlerini, mineral, bitki koleksiyonlarını ve Robert Lisesi'ne ait olan koleksiyonların bir kısmını tanıma şansına sahip oldular. Öğrencilerimizin gezerek öğrenmiş olduğu bu koleksiyonlar 10 bölümden oluşmaktadır: Fosiller galerisi, omurgalılar galerisi, sualtı yaşam galerisi, kuş galerisi ,Orman hayatı galerisi, egzotik türler ve mineraller galerisi, deniz suyu, çevre kirliliği ve yenilebilir enerjiler sergisi, tarihsel galeri, böcek, yumurta, tohum ve bitki galerisi, çiftlik kuşları galerisi. Ayrıca öğrencilerimiz gergedan, dinazor,aslanın nesli tükenen hayvanlar; Akdeniz foku ve deniz kaplumbağasının ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar olduğunu öğrendiler.  Son olarak öğrencilerimiz aşağıda belirtildiği gibi merak uyandıran soruları düşünme ve cevaplama şansına sahip oldular.

“Kaplumbağa yavrularının neden gece dışarı çıkar? Kuşlarda sınıf birincisi kimdir? Kaplumbağaların cinsiyeti nasıl belirleniyor? Kuşların ağız ve ayak yapılarına bakarak nasıl beslendiğini nasıl anlarız? Yaşlandığımızda neden vücudumuz öne doğru eğilir ve kamburlaşırız? Otçul ve etçil hayvanların diş yapıları arasında nasıl farklılıklar vardır? Baykuşlar başlarını 270 derece nasıl döndürebilir? En büyük böcek avcısı memeli hayvan hangisidir? Gelecek için üretimi önemli enerji türleri nelerdir?”

 
 

 

 

Fen ve Teknoloji dersimizde Eko okullar yıllık planımıza ek olarak  nesli tükenen hayvanlar ve bitkiler ile ilgili çalışmalar yaptık.

 

 
“Türkiye ve dünya gündemini takip etmeliyiz.” konulu sabah sunumunda, küresel iklim değişikliği  Sosyal Bilgiler öğretmenimiz tarafından dile getirildi.

 
 
 

Alt Kategoriler