Çocuklarımız uzun ve hayat boyu devam edecek bir yola başlıyorlar. Bu yolda nelerle karşılaşacaklarını, ellerinde nasıl araçlar olduğunu ve hangi duraklara uğrayacaklarını henüz bilmiyorlar. Bu yola çıkarken yanlarında hep onlar için en iyiyi düşünen siz ebeveynleri ile birlikte okulda öğretmenleri olacak. Bu sebeple de bu yıl öğrencilerin yaşayabilecekleri bazı değişimlerle ilgili bilgi vermek istedik. Keyifle okumanız dileğiyle...

Birçok çocuk için 1. sınıfın anlamı değişikliklere alışmak, uyum becerilerinin artması demektir. Bu daha büyük bir okula gitmeyi, servise binmeyi, yarı zamanlı programdan tam zamanlı programa geçişi, sorumluluk almayı ve akademik beklentileri karşılamayı içerir. Aynı zamanda, bir sırada oturma zorunluluğunu ve daha büyük çocuklarla birlikte olmayı, problemler karşısında çözüm geliştirmeyi de gerektirir. En önemli gelişmelerden biri ise, yeni öğretmen ve arkadaşlarla tanışmaktır.

Okula başlamak; ruhsal açıdan bağımsızlaşmayı, karşı çıkmayı, büyümeyi ve yaşam boyu öğrenmeye karşı geliştirilen yaklaşımları da içerir. Çocuğun ilk deneyimlerini yaşadığı 1.sınıf onun bütün okul hayatı boyunca “okul ve eğitim” kavramlarını nasıl algılayacağını belirlemektedir.

Bu dönem, “bağımsızlığa yönelen ikinci adım”, “sosyal benliği keşfetme” aşaması olarak da adlandırılır. Çocuk sosyal bir varlık olarak toplum içinde yer almaya başlar ve diğer bireylerle arasındaki ortak yönlerin ve farklılıkların daha çok farkına varır.

Çocuklar için bu yıl bir gruba dahil olma-olamama, diğerinin niyetini anlama-anlayamama, dengeli arkadaşlık ilişkileri oluşturabilme önemli bir mesele olacaktır. Kendini ifade edebilme, grupta var olabilme, zorlayıcı ilişkilerle baş edebilme becerilerini bu yaşlarda öğrenmeye başlayacaklar.

Okul yılları çocukların yaşam becerilerini geliştirdikleri ve deneyimledikleri bir ortam sunar. Bu ortamdan en sağlıklı şekilde faydalanabilmeleri için bir parça geride durmak, müdahale etmemek, izlemek fakat gerektiğinde öğretmene ve/veya rehber öğretmene bilgi vermek çocuk için hareket ve öğrenme ortamı sağlar.

Rehber Öğretmen

Eda YILDIZ