MATEMATİK SAATİ programı okullarda eğitim sisteminin içine girmiş ve ders desteği olarak uygulanmakta olan programımızdır. Seviyelere göre farklı yaş grupları için farklı konu başlıklarımız bulunmaktadır. 

MATEMATİK SAATİ 2-3. Sınıf uygulamamıza konu başlığına göre konuyu kavratmak veya pekiştirmek için materyal desteğiyle anlatım yapılarak başlanır. Konuya göre hazırlanmış eğlenceli etkinlikler ve oyunlar ile öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri ve uygulamaları sağlanır. Konulara göre ürün çalışmaları ile desteklenir. Konu başlıkları Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Türkçe, Resim, 

Beden Eğitimi ve Müzik  gibi derslerle disiplinler arası ilişki içinde hazırlanmıştır. Amaç analitik zekâyı ve farklı bakış açılarını geliştirmek olduğu gibi etkinlikler ve oyunlarda bireysel veya takım çalışması becerileri de desteklenmektedir. 

Uygulanacak Matematik Saati Konu Başlıkları;

2. sınıflar için; Zaman-Plan ve Kesirler

3. sınıflar için; Kesirler ve Açılar

 

MATEMATİK SAATİ 4. Sınıf uygulaması beyin fırtınası soruları ile başlar. Derslerde verilen kavramların pekiştirilmesi amaçlı yapılan kısa yarışmalar sonrasında, konu başlığı ile ilgili takım çalışması gerektiren ve öğrencilerin gruplar ve işbirliği halinde sonuçlara ulaşabileceği akıl oyunları ile devam eder. Amaç analitik zekâyı ve farklı bakış açılarını geliştirmek olduğu gibi takım çalışmasının da öneminin altını çizebilmektir. 

 

Uygulanacak Matematik Saati Konu Başlıkları;

4. sınıflar için; Dört İşlem Ve Alan