Okulumuzdan Eko Haberler

 EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

 

ekookul

 

Eko-Okullar Projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci,

çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, 

hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. 

Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin

uygulanmasını da sağlar. Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Dünya çapında toplam 44 ülkede uygulanan Eko-Okullar Projesi’nin

(www.eco-schools.org) uluslararası koordinasyonunu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE, www.fee-international.org) yürütmektedir. Vakıf,

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının üyesi olarak bu projeyi 1995 yılında başlatmıştır.

Ülkemizde 33 ilde 510 faaliyet gösteren

271 ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

PROGRAMIN EKO-OKULLARA YARARLARI NELERDİR? 

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır, doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

ekookul2

EKO-OKULLAR PROGRAMI NASIL UYGULANIR?

1. AŞAMA : KAYIT OLMA

2. AŞAMA : PROJEYİ YÜRÜTME

3. AŞAMA : ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA

4. AŞAMA : ÖDÜL YENİLEME

 

“Biz de Özel Doğan Koleji olarak ilkokul-ortaokul ayrı ayrı olmak üzere hem

ulusal,hem de uluslar arası alanda saygınlığımızı artıracak;öğrencilerimize

somut anlamda gerçek bir çevre sorumluluğu ve bilinci kazandıracak olan bu

projede yer almış bulunmaktayız.Amacımız daha güzel bir çevrede yaşamak

ise,daha sorumlu ve bilinçli gençler yetiştireceğiz.Bu yıl ve önümüzdeki yıl

konumuz olan”Çöp Atık-Geri Dönüşüm”konusunda öğrencilerimiz,tüm zümre

öğretmenlerimiz,okul idaremiz,velilerimiz birlikte çalışacağız.Böylece gelecek

nesillerimizin çevre bilinci kazanması ve sahip olduğu bilgileri davranış haline

getirmesi konusunda duyarlı olan ve güzel şeyler yapmak isteyen bireyler

yetiştirmiş olacağız.”

 

GÖRSEL SANATLAR / ORTAOKUL

ÇALIŞMA AYI:MAYIS-HAZİRAN 2019

ÇALIŞMA KONUSU: EKO OKUL BİYOÇEŞİTLİLİK- AFİŞ ÇALIŞMALARI

                            ENDEMİK BİTKİLER -TUVAL ÜZERİNE

                             TİŞÖRT TASARIM - ÇALIŞMALARINDAN OLUŞAN SERGİMİZ

 

 

 
 
 

“PenPal School Project” – Protecting The Planet konulu uluslararası etkinliğe 6A ve 6B sınıfları katılarak, dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerle, gezegenimizi korumak için fikir paylaşımında bulunduk.

 

 
 

5.6.ve7. Sinif ogrencilerimiz daha önce matematik dersinde öğrendikleri grafik türlerinden yola çıkarak, Eko okul projesi  kapsamında Biyolojik çeşitliliğin ülkemizdeki ve dünyadaki dağılım grafiklerini hazırladılar. Öğrencilerimiz calismalarini okul genelinde bilgi paylaşımı ve farkindalik yaratmak amaciyla sergilediler.
 

 
 
 

MART-NİSAN AYLARI EKO OKUL; KÜTÜK BOYAMA  VE AJANDA BOYAMA ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER
 

“Sel ve Deprem Gibi Doğal afetlere Karşı Uygulayabileceğimiz Önlemler” konulu sabah sunumunda, önleyici tedbirlerle doğada yaşam dengesi arasındaki ilişki dile getirildi.

 

 

 
 

      Özel Doğan Ortaokulu  5, 6 ve 7. Sınıf öğrencileri Eko Okul projesi kapsamında ‘Kendi Ekolojik ve Botanik Terimler Sözlüklerini’ hazırladı. Öğrenciler önce ekolojik ve botanik terimleri araştırdılar sonra kendi el yazılarıyla özgün eserlerini oluşturdular. Ayrıca sözlüklerini görsellerle de renklendirdiler. Çok keyifli ve öğretici bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz daha önce duymadıkları birçok terimi de kelime hazinelerine katmış oldular.
 

Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. İlkokul öğrencileri Eko okul sloganlarının önemini anlatan farklı tohum türlerini panolarında sergilemişlerdir.

 

 

 

 


 


 


 

1A ve 1B sınıfları Mart ayı Eko okul çalışmalarında önceki aylarda yaptıkları doğal kompostları kullanarak bitki dikim çalışmalarını tamamladılar. Öğrenciler bitki dikimi çalışmasıyla farklı çiçek türlerini ve bunların dikilme şeklini öğrendiler.
 

 

'Ortak Kullanım Alanlarının Temiz Tutulması' konulu sabah konuşmasında, biyoçeşitliliğin korunması, çevremizdeki canlıların yaşam alanlarının temiz bırakılması, zarar verilmememesi ilkokul sınıf öğretmeni Ayten Aydoğan tarafından anlatıldı.
 

Alt Kategoriler