Okulumuzdan Eko Haberler

 EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

 

ekookul

 

Eko-Okullar Projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci,

çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, 

hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. 

Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin

uygulanmasını da sağlar. Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.

Dünya çapında toplam 44 ülkede uygulanan Eko-Okullar Projesi’nin

(www.eco-schools.org) uluslararası koordinasyonunu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE, www.fee-international.org) yürütmektedir. Vakıf,

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının üyesi olarak bu projeyi 1995 yılında başlatmıştır.

Ülkemizde 33 ilde 510 faaliyet gösteren

271 ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

PROGRAMIN EKO-OKULLARA YARARLARI NELERDİR? 

Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir, inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır, doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

ekookul2

EKO-OKULLAR PROGRAMI NASIL UYGULANIR?

1. AŞAMA : KAYIT OLMA

2. AŞAMA : PROJEYİ YÜRÜTME

3. AŞAMA : ÖDÜL İÇİN BAŞVURUDA BULUNMA

4. AŞAMA : ÖDÜL YENİLEME

 

“Biz de Özel Doğan Koleji olarak ilkokul-ortaokul ayrı ayrı olmak üzere hem

ulusal,hem de uluslar arası alanda saygınlığımızı artıracak;öğrencilerimize

somut anlamda gerçek bir çevre sorumluluğu ve bilinci kazandıracak olan bu

projede yer almış bulunmaktayız.Amacımız daha güzel bir çevrede yaşamak

ise,daha sorumlu ve bilinçli gençler yetiştireceğiz.Bu yıl ve önümüzdeki yıl

konumuz olan”Çöp Atık-Geri Dönüşüm”konusunda öğrencilerimiz,tüm zümre

öğretmenlerimiz,okul idaremiz,velilerimiz birlikte çalışacağız.Böylece gelecek

nesillerimizin çevre bilinci kazanması ve sahip olduğu bilgileri davranış haline

getirmesi konusunda duyarlı olan ve güzel şeyler yapmak isteyen bireyler

yetiştirmiş olacağız.”

 

“Enerji Tasarrufunun Bize Sağladığı Yararlar Nelerdir?” konulu sabah konuşmasında, biyoçeşitliliğe yer verildi. 

Eko tim öğrencileri ile yaptığımız görüşmede, Eylül ayından beri devam eden Avusturalya yangınları hakkında konuştuk. Avustralya yangınlarını, yangınların biyolojik çeşitliliğe etkilerini ve iklim değişikliğini tartışarak, bizlerin de dünya vatandaşı olarak sorumluluklarımız olduğunu, yardım etmemizin gerektiğine karar verdik. WWF önderliğinde başlatılan KOALALAR İÇİN YARDIM kampanyasını başlattık.

  

Eko tim öğrencilerimizle okulumuzun LİSE VE ANAOKULU müdürlerini ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları anlattılar. Son dönemde Avusturalya'da olan yangınların biyo çeşitlilik üzerine olumsuz etkilerini, birer dünya vatandaşı olarak bizlere olan etkisini konuştular. İkinci dönem için Liseden abi ve ablalarımızla WWF Avusturalya için ortak bir yardım kampanyası için bir araya gelmek için sözleştiler.

Eko tim öğrencilerimiz, okul çevresinde yer alan farklı yerel işletmeleri ziyaret ederek, okulumuzda bulunan çalışmaları anlattılar. Biyoçeşitlilik konusunda çalışma yapıldığını belirterek, yerel işletmelerden çevremiz ve eko çalışmalarımı hakkında bilgi aldılar. Yerel işletmelerimiz, market, çiçekçi,şarküteri olarak belirlendi.

 
 
  

Okul yemekhanesinin atık yağlarının gözlemi, bilgi alınması, duyurulması için eko tim öğrencilerimiz ile birlikte ziyarette bulunduk. Okul aşçımız bize bilgilendirmelerde bulunarak, okulumuzdaki atık yağ oranın büyük miktarlarda azaltıldığını belirtti. Üsküdar Belediye'sinin ise yağlarımızın alınması konusunda işbirliği içinde oldukları kurum olduğunu belirtti.
 

“Çevreye Duyarlı Gençler Olmak İçin Neler Yapmalıyız?” konulu sabah sunumumuzu gerçekleştirdik.
 

Biyoçeşitlilik açısından çok değerli olan hayvanlara olan sevgimizi, onları resimleyerek gösterdik. Bilişim Teknolojileri dersinde çizimlerimizi tamamladık.

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içerisinde Biyoçeşitliliği öne çıkaran, ve eko okul sloganımızın da yer aldığı dijital poster çalışmamız tamamlandı.
 
 
 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi olarak 2019-2020 EKO OKUL Eylem Planı doğrultusunda Aralık ayında "İslam Dininin Çevreye ve Çevre Sorunlarına Bakış Açısı" hakkında 7. Sınıf öğrencileri tarafından araştırma yapılarak ve sunum hazırlanarak bilgilendirme yapıldı. Bu etkinlik ile İslam Dininin Çevre sorunlarını çözmedeki göstermiş olduğu yollar açıklanarak İslam Dininin biyoçeşitliliğe verdiği önem anlatıldı.
 

Yeni yıl için ağacımızı süslerken, Eko okul için çalıştığımız, temamız olan BİYOÇEŞİTLİK alanında , oyuncaklarımızı kullanarak fark yaratmak istedik. Büyüdüğümüz için ihtiyacımız olmayan çeşitli hayvan peluş oyuncaklarımızı ise LÖSEV'le paylaşmak istedik.