1985 den bugüne onlarla beraber yaşıyor, çalışıyor, öğreniyor, başarıları ile gurur duyuyoruz. Biz Doğan Ailesi olarak çocuklarımıza en çok, birarada olmanın ve yardımlaşmanın değerini, onlarla birlikte, yaşayarak, oynayarak, çalışarak gösteriyoruz…

KURUCU TEMSİLCİSİ
Aslıhan GÜLAN

 

 


21.yüzyılın çağdaş eğitim düzeyine erişmek için Atatürk ilkelerinden ödün vermeyen, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, akılcı, dinamik, sorumluluğunu bilen, pozitif düşünebilen, öz kültürünü tanıyan, koruyan, kendine güvenip fikirler üretebilen, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde kendini ifade edebilen, geleceğin gençlerinin kusurlarını ve eksiklerini bulmayı değil, başarılarını gösterip alkışlamayı seçen anlayışı benimsiyoruz.

KURUCU TEMSİLCİSİ
Cem GÜLAN