Rehberlik

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimizde amaç, bireyin kendini anlaması,doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi, rasyonel hedefler koyabilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesine yardımcı olmaktır.

Rehberlik servisimiz öğrencilerin kişisel yada ailevi her türlü problemi için rahatlıkla çözüm yollarını tartışabilecekleri, ilgili ve huzurlu bir ortamı yıl boyunca sunmaktadır.

Rehberlik çalışmalarımız:

 

Eğitsel Rehberlik

 • Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak,

 • Akademik başarıyı arttırmak amacıyla, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmak,

  • Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için öncelikle çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma tekniklerini öğrenmek,

  • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı,motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konular da psikolojik destek vermek.

 

Kişisel Rehberlik

 • Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,

 • Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak,

 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize destek vermek,

 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

 

Mesleki Rehberlik

 • Öğrencilerimizin kendilerine uygun alan ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek.

 • Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için üniversite sınavına hazırlık sürecinde ders seçimi-meslek-yükseköğretim programları ve üniversiteleri tanıtmak.Bu amaçla üniversitelere geziler düzenlenmekte, meslek tanıtımı için mezun öğrencilerimiz kendi mesleklerinin tanıtımlarını yapmakta.

 • YKS danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak.

 

-   Ayrıca her sınıfın sınıf rehber-ders öğretmenleri ve danışman öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencilerin gelişim durumları takip edilmektedir.

-   Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

-   YKS sürecinde öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak ve kendilerini disipline etmeleri amacıyla hedef belirleme çalışmaları yapılmaktadır.

-   Velilerimizi bilgilendirmeye yönelik “Yol Haritası” isimli rehberlik broşürü yayınlanmaktadır.

-   Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik verimli-etkili ders çalışma sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ve her öğrenciye bireysel ders programları hazırlanmaktadır.

-   Öğrencilerin YKS tecrübesi kazanmaları amacıyla her sınıf seviyesine uygun TYT-AYT Deneme sınavları ders dışı etkinliklerimiz çerçevesinde uygulanmaktadır.