İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır.

İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz.

Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Değerler Eğitimi

Bu doğrultuda yetişen her insan yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohumdur.
Bu tohumların yetişmesinde, kuvvetlenmesi ve meyve vermesinde öğrenim ve öğretimin rolü çok büyüktür. İlk öğretmen anne-babadır. Çocuğun ahlakı anne karnındayken şekillenmeye başlar. Gözümüzden sakındığımız evlatlarımız en fazla altı yıl kesintisiz bizimle beraberdir. Okul hayatını ana sınıfından başlamış olarak kabul edersek, çocuğun hayatının diğer kalan kısmı anne ve babayla değildir. Biz, çocuğu bir yere kadar koruyup kollayabiliriz. Hayatının kalan kısmını sosyal çevre ve okul şekillendirecektir.

Evlatlarımızı emanet ettiğimiz kurumlar ne kadar lüks, donanımlı olursa olsun içinde bulunan insanların değerleri, inançları ile şekilleniyor körpe zihinleri. Bize düşen görev; evlatlarımızı inançlı, imanlı, vicdanlı, kendi alanına hakim ruhlu, fikri özgür, ön yargısız, farklı düşünce ve inançlara saygılı insanlarla buluşturmaktır. Öğrenilen her bilgi çocuğun ruhunda ve vicdanında yer buluyorsa bir kıymeti vardır. Değerler Eğitiminin temel amacı; merhametli, duyarlı, inançlı ve değerlerine sahip çıkan dünya ile bağını koparmayan vizyon sahibi nesiller yetiştirmektir.

Değerler Eğitimi Çalışmalarımızdan