İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır.

İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz.

Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Matematik Saati

MATEMATİK SAATİ programı okullarda eğitim sisteminin içine girmiş ve ders desteği olarak uygulanmakta olan programımızdır. Seviyelere göre farklı yaş grupları için farklı konu başlıklarımız bulunmaktadır.

MATEMATİK SAATİ 2 – 3. Sınıf uygulamamıza konu başlığına göre konuyu kavratmak veya pekiştirmek için materyal desteğiyle anlatım yapılarak başlanır. Konuya göre hazırlanmış eğlenceli etkinlikler ve oyunlar ile öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri ve uygulamaları sağlanır. Konulara göre ürün çalışmaları ile desteklenir. Konu başlıkları Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi, Türkçe, Resim,

Beden Eğitimi ve Müzik gibi derslerle disiplinler arası ilişki içinde hazırlanmıştır. Amaç analitik zekâyı ve farklı bakış açılarını geliştirmek olduğu gibi etkinlikler ve oyunlarda bireysel veya takım çalışması becerileri de desteklenmektedir.

Uygulanacak Matematik Saati Konu Başlıkları;

2. sınıflar için; Zaman-Plan ve Kesirler

3. sınıflar için; Kesirler ve Açılar

MATEMATİK SAATİ 4. Sınıf uygulaması beyin fırtınası soruları ile başlar. Derslerde verilen kavramların pekiştirilmesi amaçlı yapılan kısa yarışmalar sonrasında, konu başlığı ile ilgili takım çalışması gerektiren ve öğrencilerin gruplar ve işbirliği halinde sonuçlara ulaşabileceği akıl oyunları ile devam eder. Amaç analitik zekâyı ve farklı bakış açılarını geliştirmek olduğu gibi takım çalışmasının da öneminin altını çizebilmektir.

Uygulanacak Matematik Saati Konu Başlıkları;

4. sınıflar için; Dört İşlem Ve Alan