Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, eğitimcilerimizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Değerler Eğitimi

Bu doğrultuda yetişen her insan yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohumdur.
Bu tohumların yetişmesinde, kuvvetlenmesi ve meyve vermesinde öğrenim ve öğretimin rolü çok büyüktür. İlk öğretmen anne-babadır. Çocuğun ahlakı anne karnındayken şekillenmeye başlar. Gözümüzden sakındığımız evlatlarımız en fazla altı yıl kesintisiz bizimle beraberdir. Okul hayatını ana sınıfından başlamış olarak kabul edersek, çocuğun hayatının diğer kalan kısmı anne ve babayla değildir. Biz, çocuğu bir yere kadar koruyup kollayabiliriz. Hayatının kalan kısmını sosyal çevre ve okul şekillendirecektir.

Evlatlarımızı emanet ettiğimiz kurumlar ne kadar lüks, donanımlı olursa olsun içinde bulunan insanların değerleri, inançları ile şekilleniyor körpe zihinleri. Bize düşen görev; evlatlarımızı inançlı, imanlı, vicdanlı, kendi alanına hakim ruhlu, fikri özgür, ön yargısız, farklı düşünce ve inançlara saygılı insanlarla buluşturmaktır. Öğrenilen her bilgi çocuğun ruhunda ve vicdanında yer buluyorsa bir kıymeti vardır. Değerler Eğitiminin temel amacı; merhametli, duyarlı, inançlı ve değerlerine sahip çıkan dünya ile bağını koparmayan vizyon sahibi nesiller yetiştirmektir.

Değerler Eğitimi Çalışmalarımızdan