Search

İnsan Kaynakları

Doğan Koleji İnsan Kaynakları olarak gerçek sermayemizin insan kaynağı olduğuna inanmaktayız. Sektördeki liderliğimizi ve sürdürülebilir başarıyı kurumumuza dahil ettiğimiz nitelikli çalışanlarımız ile koruyup devam ettirebileceğimizi düşünmekteyiz.

Bu sebeple yıl içerisinde, birçok aşamadan oluşan işe alım süreçleri, kurum kültürünü pekiştirecek oryantasyon çalışmaları, çalışanların gelişimini sağlayacak eğitim programları, kariyer planlamaları ve performans yönetimi sistemimiz ile süreç ve birey performansını geliştirerek profesyonel bir iş ortamı sunmaktayız.

Bu süreçleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü önderliğinde diğer departman yöneticileri ve okul müdürlerimizle iş birliği içerisinde yürütmekteyiz.

 

                Doğan Koleji İnsan Kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

 • Doğan Koleji değerlerine, ilkelerine ve yetkinliklere uygun nitelikte olan insan gücünü kuruma kazandırmak,
 • İnsan Kaynakları süreçlerini departman yöneticileri ve çalışanlar ile iş birliği içinde yürütmek,
 • Çalışanlarımızın bildirimde bulunduğu tüm özel ve kurumsal bilgilerini korumak,
 • Sektörel dinamiklerin oluşturduğu ihtiyaçlara uygun olarak İnsan Kaynakları süreçlerini güncellemek,
 • Kurum kaynakları doğrultusunda çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyerek sürdürülebilir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın fikirlerini özgür bir şekilde ifade edebilecekleri çalışma ortamı oluşturmak ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmek,
 • Topluma değer katan ve çevreye duyarlı çalışanları bünyemize katmak, çalışanlarımızı bu yönde teşvik etmek,
 • Kurum içinde bilgi paylaşımına teşvik ederek, çalışanlarımızın etkin iletişim yetkinliklerini geliştirecek ekip çalışmalarına yönlendirmektir.

Özel Doğan Koleji

İnsan Kaynakları Politikamız

İşe Alım Süreçleri

İşe alım süreçlerinde temel hedefimiz Doğan Koleji değerlerine, ilkelerine ve pozisyon bazlı belirlenen yetkinliklere uygun olan adayları, doğru pozisyonlara yerleştirmektir.

Yıl içerisinde kurumsal internet sitemizde, farklı kariyer portalları ve sosyal medya üzerinden kadro ihtiyaçlarına uygun olarak iş ilanları verilmektedir. İş ilanlarına yapılan başvurularda her adayın CV’si özenle incelenmekte ve her adaya fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Adayların mülakat süreçleri Okul Müdürü, Genel Müdürlük Eğitim Kadrosu ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

İşe alımlarımız Akademik ve İdari Kadro olmak üzere iki ayrı alana ayrılıp, süreç adımlarımız adil ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmaktadır.

Akademik Kadro;

Genel Müdürlük ve kampüslerimizde, MEB mevzuatı ve yönetmelikleri doğrultusunda, Okul Müdürü, Bölüm Başkanı, Okul Müdür Yardımcısı, Zümre Başkanı, Branş Öğretmeni vb. pozisyonlarda yıl içerisinde işe alımlar gerçekleşmektedir. Bu pozisyonlar için kurumsal değerlerimiz dikkate alınarak belirlenen yetkinliklerimiz;

 • İnisiyatif kullanabilme ve yaratıcı düşünme
 • Planlı çalışma ve müfredatı takip etme
 • Öğretim sürecinin kalitesini sürdürme
 • Takım çalışması ve çalışma arkadaşlarını geliştirme
 • Kuruma bağlılık ve katkı sağlama
 • Etkin iletişim kurabilmedir.
Facebook
Twitter
LinkedIn