Search
1A ve 1B Sınıflarımız ZEKA OYUNLARI dersinde TANGRAM oynadılar

TANGRAM:
Geometrik şekilleri ve bu şekilleri sınıflandırmayı öğretir.
Uzamsal-görsel becerileri geliştirir.
Mekansal rotasyon becerilerini geliştirir.
Dikkati geliştirir.
Konsantrasyonu ve odaklanma becerilerini geliştirir.
El becerilerinin gelişimine destek olur.
Zeka gelişime katkıda bulunur.
Problem çözme becerilerini geliştirir.
Oyuncunun kendine duyduğu güven seviyesini artırır.

Facebook
Twitter
LinkedIn

İlkokul