Search

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır.

İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz.

Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İlkokul

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Birimi

Özel Doğan İlkokulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin misyonu zihinsel gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir.

Okulumuzun rehberlik programı öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan Doğan İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrencilerin;

  • Kendilerini tanımalarına
  • Sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine
  • Kendine – başkalarına saygılı olmalarına
  • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
  • Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine
  • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

LGS Sürecinde Rehberlik Servisinin Çalışmaları

Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav Kaygısı Grup Çalışması

Hedef Belirleme

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Holland Mesleki İlgi Envanteri

Motivasyon Ve Verimli Ders Çalışma Semineri

Meslek Seçimi Semineri

Yol Haritam Formu

Çalışma Planı

Lisemizin yapmış olduğu mezun öğrencilerden mesleki rehberlik programına 8. Sınıfları da dahil ediyoruz.

Rehber Öğretmen
Eda YILDIZ

ÇOCUĞUM
1. SINIFA BAŞLIYOR

Çocuklarımız uzun ve hayat boyu devam edecek bir yola başlıyorlar. Bu yolda nelerle karşılaşacaklarını, ellerinde nasıl araçlar olduğunu ve hangi duraklara uğrayacaklarını henüz bilmiyorlar. Bu yola çıkarken yanlarında hep onlar için en iyiyi düşünen siz ebeveynleri ile birlikte okulda öğretmenleri olacak. Bu sebeple de bu yıl öğrencilerin yaşayabilecekleri bazı değişimlerle ilgili bilgi vermek istedik. Keyifle okumanız dileğiyle…

Birçok çocuk için 1. sınıfın anlamı değişikliklere alışmak, uyum becerilerinin artması demektir. Bu daha büyük bir okula gitmeyi, servise binmeyi, yarı zamanlı programdan tam zamanlı programa geçişi, sorumluluk almayı ve akademik beklentileri karşılamayı içerir. Aynı zamanda, bir sırada oturma zorunluluğunu ve daha büyük çocuklarla birlikte olmayı, problemler karşısında çözüm geliştirmeyi de gerektirir. En önemli gelişmelerden biri ise, yeni öğretmen ve arkadaşlarla tanışmaktır.

Okula başlamak; ruhsal açıdan bağımsızlaşmayı, karşı çıkmayı, büyümeyi ve yaşam boyu öğrenmeye karşı geliştirilen yaklaşımları da içerir. Çocuğun ilk deneyimlerini yaşadığı 1.sınıf onun bütün okul hayatı boyunca “okul ve eğitim” kavramlarını nasıl algılayacağını belirlemektedir.

Bu dönem, “bağımsızlığa yönelen ikinci adım”, “sosyal benliği keşfetme” aşaması olarak da adlandırılır. Çocuk sosyal bir varlık olarak toplum içinde yer almaya başlar ve diğer bireylerle arasındaki ortak yönlerin ve farklılıkların daha çok farkına varır.

Çocuklar için bu yıl bir gruba dahil olma-olamama, diğerinin niyetini anlama-anlayamama, dengeli arkadaşlık ilişkileri oluşturabilme önemli bir mesele olacaktır. Kendini ifade edebilme, grupta var olabilme, zorlayıcı ilişkilerle baş edebilme becerilerini bu yaşlarda öğrenmeye başlayacaklar.

Okul yılları çocukların yaşam becerilerini geliştirdikleri ve deneyimledikleri bir ortam sunar. Bu ortamdan en sağlıklı şekilde faydalanabilmeleri için bir parça geride durmak, müdahale etmemek, izlemek fakat gerektiğinde öğretmene ve/veya rehber öğretmene bilgi vermek çocuk için hareket ve öğrenme ortamı sağlar.