Search
EU CODEWEEK (AB Kod Haftası) çalışmalarımız

EU CODEWEEK (AB Kod Haftası) çalışmalarına ANAOKULU öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri dersinde blog tabanlı kodlama etkinliği gerçekleştirerek katıldılar.

AB Kod Haftası, kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde herkesin ayağına getirmeyi amaçlayan bir taban girişimidir. Kodlamayı öğrenmek, çevremizde hızla değişen dünyayı anlamamıza, teknolojinin nasıl çalıştığına dair ufkumuzu genişletmemize ve yeni fikirlerle yenilikleri keşfetmek için becerilerimizi geliştirip kapasitemizi artırmamıza yardımcı olur.

“Codeweek Hareketi” de öğrenciye kodlama becerisi kazandırmanın yanında; olaylar arasındaki bağlantıları görebilme, problem çözme, birlikte çalışma, yaratıcı düşünme, sorgulama ve ikna etme gibi yeterliliklerin kazandırılmasında destek olmaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Anaokulu