Search

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.

Doğan Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır.

Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Anaokulu

Rehberlik

Okullarda rehberlik servisi, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel gelişimlerini takip eder.

Öğrencinin okula uyum süreci,ailelere ve öğrencilere danışmanlık ve rehberlik etkinlikleri konusunda aktif rol oynar.

Anaokulumuzda, kurumumuzda görev yapmakta olan psikologumuz tarafından öğrencilerimizin gelişim düzeylerini ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapılır. Bunun sonucunda öğrencilerin gelişim düzeyleriyle ilgili olarak aileler bilgilendirilir ve nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda rehberlik edilir.

Ayrıca sene içinde anaokulu öğretmenlerinin yaptığı gözlemler sonucunda öğrencide bilişsel,fiziksel,duygusal ya da sosyal gelişim alanlarından herhangi birinde bir problem olabileceği düşünülüyor ise bu öğrenci, bu durumu ortaya çıkarmaya yönelik olarak kurumumuzdaki psikologa yönlendirilir.

Daha sonra ortaya çıkan sonuca göre aileler bilgilendirilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn