Search

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.

Doğan Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır.

Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Anaokulu

Toplumsal Duyarlılık

Çevrelerine duyarlı, değerlere saygılı, ülkeye faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz; Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için sekiz ayrı zeka dalını da harekete geçirecek sosyal etkinlik çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır.

Paylaşımcı, yardım sever, araştırmacı, çözüm üretebilen, bilgi alışverişi yapabilen, çevre ve doğanın korunmasına duyarlı gençler yetişmesi için kampanyalar ve projeler hayata geçirilmektedir.

Kardeş okul, bakım evlerini ziyaret ve bu gibi yerlere yardım için okul aile birliği ile iş birliği yapmak,yardım toplamak ve kitaplarını giysilerini ve oyuncaklarını paylaşmaktadırlar.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ayrıca çevre temizliği, doğanın koruması için geri dönüşümü olan maddeleri toplamak bu derneklerle işbirliği yapmak, ağaç dikmek gibi proje çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.