Search

Anadolu Lisesi Eğitim Sistemimiz

Yüksek Öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir.

21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Çocuklarımızın geleceğini inşa edecek, yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek, yenilikçi fikir ve buluşlarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflerimizin arasında ilk sıraya koymuş bulunuyoruz.

Her öğrencimizin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve farklı ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi teknoloji okuryazarı olan, girişimci, sosyal anlamda gelişmiş, etkili yetişkinler olacakları yarınlara hazırlıyoruz. Ulusal ve uluslararası akademik disiplinlerden faydalanarak oluşturduğumuz ders içerikleri ve eğitim modelleriyle çocuklarımızın zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini esas alıyoruz.

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi Kadromuz

KURUM MÜDÜRÜ C.GÜRSEL ÇELİK'İN MESAJI

Doğan Koleji: Rüyanızın eğitime uyandığı yerdir!

Özel eğitimin ulaştığı bugünkü noktada, fiziki ve teknik yapılanma eğitimin derecelendirilmesinde artık bir faktör oluşturmamaktadır.

Özel eğitim sermayesi, eğitim kuruluşları arasında, fiziki ve teknik gelişmeleri, birbirlerine benzer biçimde sunacak güçtedir. Bilgisayarlar aynı; eğitim araç ve gereçleri birbirlerinin kopyası. Binalar, bahçeler, merdivenler, koridorlar, salonlar, sıralar, masalar, panolar…

Bakarmısınız, hepsi ne kadar da Birbirine benzer.

Eğitimin artık, benzeyen değil benzemeyen özelliklerine eğilmenin zamanı gelmiştir: İnsani ve şevkatli eğitim, güvenli ve sağlıklı eğitim; pozitif ve yaratıcı eğitim; gücünüz ve moral değerleriniz karşısında sizin adınıza, hayatınızı karartmayacak sürdürülebilir eğitim…

Şimdi kapatın gözlerinizi, çocuğunuz için bir ‘eğitim rüyası’na dalın ve iyi bir “rüya” görün:

Öğretmenleri, bahçede sevgiyle çocuğunuzun ellerini tutmuş; içiniz rahat…. Öğretmenleri, veli toplantılarında size, çocuğunuz hakkında her şeyi anlatıyor; rastlantılara yer yok; huzurlusunuz…

Çocuğunuz, gözle görülür biçimde uygulamalı eğitimin sonuçlarını sunuyor; gururlusunuz…

Çocuğunuzun olgunluk, bilgi ve beceri ve eğitim hedeflerindeki ilerlemeyi somut biçimde görüyorsunuz; mutlusunuz…

Çocuğunuz, okulda her sene değişik öğretmenlerle karşılaşıp bunun yabancılaşmasını yaşamıyor. Yıllarca aynı öğretmenlerle, aynı çatı altında büyümenin ve öğrenmenin sıcaklık ve güveni ile kendinden emin; tasasızsınız…

Çocuğunuz gerçekten hasta olduğu günler hariç, tek bir gün okula gitme isteksizliği gözlemediniz; sevinçlisiniz…

Okul ücretini bir külfet değil, iyi bir eğitimin makul karşılığı olarak görüyorsunuz; kaygısızsınız…

Bunlar doğru ise, çocuğunuzun eğitimi bir rüya olmaktan çıkmış demektir. Siz, rüyalarla yetinen değil, Doğan Koleji’nde, eğitim rüyanızı yaşayansınız!

Doğan Koleji, Misyonunda belirleyici olarak, “Öğrencilerinizin, eğitimini mutlu ve saılıklı olarak sürdürmesini sağlamayı”; Vizyonda, “gençlerinin kusurlarını ve eksiklerini bulmayı değil, başarılarını gösterip alkışlamayı seçen anlayışı” görür ve hayata geçirir.

Doğan Koleji, bilimsel görüşe bağlı ve araştırmaya açık; Ulusal ve Evrensel değerleri benimsemiş; Atatürkçü düşüncede, çağdaş öğrenciler yetiştirir…

Doğan Koleji eğitim kalitesini geliştirmek için modern eğitim araç ve gereçleri ile olanaklarından yararlanmayı sürekli kılar…

Doğan Koleji, sizin için, aileniz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için, eğitim rüyanızı gerçeğe dönüştürür.

Unutmayın; Doğan Koleji: rüyanızın eğitime uyandığı yerdir! 

C.GÜRSEL ÇELİK

KURUM MÜDÜRÜ

MERVE İLAY ÇELİK

MÜDÜR YARDIMCISI

ALMANCA ÖĞRETMENİ

Facebook
Twitter
LinkedIn