Search

Anadolu Lisesi Eğitim Sistemimiz

Yüksek Öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir.

21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Çocuklarımızın geleceğini inşa edecek, yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek, yenilikçi fikir ve buluşlarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflerimizin arasında ilk sıraya koymuş bulunuyoruz.

Her öğrencimizin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve farklı ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi teknoloji okuryazarı olan, girişimci, sosyal anlamda gelişmiş, etkili yetişkinler olacakları yarınlara hazırlıyoruz. Ulusal ve uluslararası akademik disiplinlerden faydalanarak oluşturduğumuz ders içerikleri ve eğitim modelleriyle çocuklarımızın zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini esas alıyoruz.

Anadolu Lisesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimizde amaç, bireyin kendini anlaması,doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi, rasyonel hedefler koyabilmesi, yeteneklerini keşfedebilmesine yardımcı olmaktır.Rehberlik servisimiz öğrencilerin kişisel yada ailevi her türlü problemi için rahatlıkla çözüm yollarını tartışabilecekleri, ilgili ve huzurlu bir ortamı yıl boyunca sunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından yapılan tüm çalışmalarda gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli esas alınır. Gelişimsel rehberlik, “sorun” odaklı değil; “gelişim” odaklıdır. Önleyici rehberlik; potansiyel bir sorunu henüz sorun haline gelmeden çözme olarak ifade edilebilir. 

Rehberlik çalışmalarımız:

Eğitsel Rehberlik

• Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak,

 • Akademik başarıyı arttırmak amacıyla, veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmak,

  • Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için öncelikle çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma tekniklerini öğrenmek,

  • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı,motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konular da psikolojik destek vermek.

Kişisel Rehberlik

• Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,

 • Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak,

 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize destek vermek,

 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mesleki Rehberlik

• Öğrencilerimizin kendilerine uygun alan ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek.

 • Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için üniversite sınavına hazırlık sürecinde ders seçimi-meslek-yükseköğretim programları ve üniversiteleri tanıtmak.Bu amaçla üniversitelere geziler düzenlenmekte, meslek tanıtımı için mezun öğrencilerimiz kendi mesleklerinin tanıtımlarını yapmakta.

 • YKS danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak.

 

–   Ayrıca her sınıfın sınıf rehber-ders öğretmenleri ve danışman öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencilerin gelişim durumları takip edilmektedir.

–   Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır.

–   YKS sürecinde öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak ve kendilerini disipline etmeleri amacıyla hedef belirleme çalışmaları yapılmaktadır.

–   Velilerimizi bilgilendirmeye yönelik “Yol Haritası” isimli rehberlik broşürü yayınlanmaktadır.

–   Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik verimli-etkili ders çalışma sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılarak ve her öğrenciye bireysel ders programları hazırlanmaktadır.

–   Öğrencilerin YKS tecrübesi kazanmaları amacıyla her sınıf seviyesine uygun TYT-AYT Deneme sınavları ders dışı etkinliklerimiz çerçevesinde uygulanmaktadır.