Search

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, eğitimcilerimizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Ortaokul

Ortaokul Kadromuz

KURUM MÜDÜRÜ C.GÜRSEL ÇELİK'İN MESAJI

Doğan Koleji: Rüyanızın eğitime uyandığı yerdir!

Özel eğitimin ulaştığı bugünkü noktada, fiziki ve teknik yapılanma eğitimin derecelendirilmesinde artık bir faktör oluşturmamaktadır.

Özel eğitim sermayesi, eğitim kuruluşları arasında, fiziki ve teknik gelişmeleri, birbirlerine benzer biçimde sunacak güçtedir. Bilgisayarlar aynı; eğitim araç ve gereçleri birbirlerinin kopyası. Binalar, bahçeler, merdivenler, koridorlar, salonlar, sıralar, masalar, panolar…

Bakarmısınız, hepsi ne kadar da Birbirine benzer.

Eğitimin artık, benzeyen değil benzemeyen özelliklerine eğilmenin zamanı gelmiştir: İnsani ve şevkatli eğitim, güvenli ve sağlıklı eğitim; pozitif ve yaratıcı eğitim; gücünüz ve moral değerleriniz karşısında sizin adınıza, hayatınızı karartmayacak sürdürülebilir eğitim…

Şimdi kapatın gözlerinizi, çocuğunuz için bir ‘eğitim rüyası’na dalın ve iyi bir “rüya” görün:

Öğretmenleri, bahçede sevgiyle çocuğunuzun ellerini tutmuş; içiniz rahat…. Öğretmenleri, veli toplantılarında size, çocuğunuz hakkında her şeyi anlatıyor; rastlantılara yer yok; huzurlusunuz…

Çocuğunuz, gözle görülür biçimde uygulamalı eğitimin sonuçlarını sunuyor; gururlusunuz…

Çocuğunuzun olgunluk, bilgi ve beceri ve eğitim hedeflerindeki ilerlemeyi somut biçimde görüyorsunuz; mutlusunuz…

Çocuğunuz, okulda her sene değişik öğretmenlerle karşılaşıp bunun yabancılaşmasını yaşamıyor. Yıllarca aynı öğretmenlerle, aynı çatı altında büyümenin ve öğrenmenin sıcaklık ve güveni ile kendinden emin; tasasızsınız…

Çocuğunuz gerçekten hasta olduğu günler hariç, tek bir gün okula gitme isteksizliği gözlemediniz; sevinçlisiniz…

Okul ücretini bir külfet değil, iyi bir eğitimin makul karşılığı olarak görüyorsunuz; kaygısızsınız…

Bunlar doğru ise, çocuğunuzun eğitimi bir rüya olmaktan çıkmış demektir. Siz, rüyalarla yetinen değil, Doğan Koleji’nde, eğitim rüyanızı yaşayansınız!

Doğan Koleji, Misyonunda belirleyici olarak, “Öğrencilerinizin, eğitimini mutlu ve saılıklı olarak sürdürmesini sağlamayı”; Vizyonda, “gençlerinin kusurlarını ve eksiklerini bulmayı değil, başarılarını gösterip alkışlamayı seçen anlayışı” görür ve hayata geçirir.

Doğan Koleji, bilimsel görüşe bağlı ve araştırmaya açık; Ulusal ve Evrensel değerleri benimsemiş; Atatürkçü düşüncede, çağdaş öğrenciler yetiştirir…

Doğan Koleji eğitim kalitesini geliştirmek için modern eğitim araç ve gereçleri ile olanaklarından yararlanmayı sürekli kılar…

Doğan Koleji, sizin için, aileniz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için, eğitim rüyanızı gerçeğe dönüştürür.

Unutmayın; Doğan Koleji: rüyanızın eğitime uyandığı yerdir! 

C.GÜRSEL ÇELİK

KURUM MÜDÜRÜ

SELİN ULAŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

SOSYAL BİL. ÖĞRETMENİ

Facebook
Twitter
LinkedIn