Search

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, eğitimcilerimizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Ortaokul

Elde Ettiğimiz Başarılı Sonuçlar, Hedeflenen Noktada Olduğumuzun Göstergesidir.

LGS 'ye Hazırız...

LGS SINAVLARI Eğitimin doğasında var olan değişime ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır.

Öğrencilerimizin her alanda olduğu gibi LGS’de de başarılı sonuçlar alabilmeleri için çalışmalarımız 5.sınıfta başlamaktadır.

“SÜREÇ DEĞERLENDİRME” testleri, sınıf düzeylerine uygun sayıda belirlenen “DEĞERLENDİRME” sınavları ve “DERS ETÜTLERİ” ile çalışmalar desteklenmektedir.

Ayrıca 8.sınıf öğrencilerimiz için eğitim yılı başlamadan önce “EK ÇALIŞMALAR” başlatılmakta, bunlar “HAFTA SONU ETÜTLERİ” ile desteklenmektedir.

7.sınıflarımızda da “HAFTA SONU ETÜTLERİ” bulunmaktadır.

Tüm çalışmalara destek olarak çapraz etüt çalışmalarıyla da öğrencilerimize bire bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.